Πέδιλα

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην κατασκευή και επεξεργασία σύνθετων υλικών μας ώθησε στο επόμενο βήμα!
Πρωτοποριακός σχεδιασμός, με εφαρμογή του Αρχαίου Ελληνικού λόγου φ=1,618 (αναλογία Χρυσής Τομής)!

ελαστικότητα 0

δύναμη 0

αντοχή 0

ελαστικότητα 0

δύναμη 0

αντοχή 0

ελαστικότητα 0

δύναμη 0

αντοχή 0

ελαστικότητα 0

δύναμη 0

αντοχή 0

X